Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 8. svibnja 2013. – Z protiv Cour de

justice

(Predmet F-71/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 355, 3.12.2011., str. 30.