Rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 26. října 2017 – Sulayr Global Service v. EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Věc T685/15)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie sulayr GLOBAL SERVICE – Starší národní slovní ochranná známka SULAYR – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny služeb – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 23, 24)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených výrobků nebo služeb – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 26)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených výrobků nebo služeb – Komplementární charakter výrobků nebo služeb

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 33, 34)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Odvolací řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 65 odst. 2)

(viz bod 39)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka sulayr GLOBAL SERVICE a slovní ochranná známka SULAYR

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 47–49)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. září 2015 (věc R 149/2015–1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Sulayr Calidad a Sulayr Global Service

Výrok

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 23. září 2015 (věc R 149/2015–1) se zrušuje v rozsahu, v němž vyhovělo námitkám podaným proti zápisu přihlášené ochranné známky pro služby náležející do třídy 40.

2)

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Sulayr Global Service, SL v rámci řízení před Tribunálem.

3)

Společnost Sulayr Calidad, SL ponese vlastní náklady řízení vzniklé v řízení před Tribunálem a nahradí nezbytné náklady řízení vynaložené společností Sulayr Global Service v rámci řízení před prvním odvolacím senátem EUIPO.