Hotărârea Curții (Camera a opta) din 1 decembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I - Germania) – DOMUS-Software-AG/Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Cauza C-370/21)1

(Trimitere preliminară – Directiva 2011/7/UE – Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale – Despăgubire pentru cheltuielile de recuperare suportate de creditor în cazul întârzierii în efectuarea plăților de către debitor – Articolul 6 – Suma fixă minimă de 40 de euro – Întârziere în efectuarea mai multor plăți ca remunerații pentru furnizări de bunuri sau prestări de servicii efectuate în executarea unuia și aceluiași contract)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München I

Părțile din procedura principală

Reclamantă: DOMUS-Software-AG

Pârâtă: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Dispozitivul

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale coroborat cu articolul 3 din această directivă

trebuie interpretat în sensul că

atunci când unul și același contract prevede livrări de bunuri sau prestări de servicii cu caracter periodic, fiecare trebuind să fie plătită la un termen determinat, suma fixă minimă de 40 de euro, în calitate de despăgubire pentru costurile de recuperare, este datorată creditorului pentru fiecare întârziere în efectuarea plății.

____________

1     JO C 349, 30.8.2021.