Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 18. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Stichting Brein/Ziggo BV un XS4All Internet BV

(lieta C-610/15)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Stichting Brein

Atbildētājas: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Prejudiciālie jautājumi

Vai interneta vietnes uzturētājs ir veicis izziņošanu sabiedrībai Direktīvas 2001/29 1 3. panta 1. punkta izpratnē, ja šajā interneta vietnē pašā nav ar autortiesībām aizsargāti darbi, bet tā piedāvā [..] sistēmu, kurā tās lietotājiem tiek indeksēta un sistematizēta aizsargātu darbu, kas saglabāti lietotāju datoros, metainformācija, ar kuras palīdzību lietotāji var atrast šos aizsargātos darbus, kā arī tos augšupielādēt un lejupielādēt?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša: vai Direktīvas 2001/29 8. panta 3. punkts un Direktīvas 2004/48 2 11. pants var būt pamats pieprasīt pret starpnieku vai vidutāju vērstu rīkojumu šo normu izpratnē, kurš vai kuri atvieglo trešajām personām pirmajā jautājumā aprakstītā veidā izdarīt tiesību pārkāpumus?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.)

2      Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu