Жалба, подадена на 18 февруари 2011 г. - Mariën/ЕСВД

(Дело F-15/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Peter Mariën (Elsene, Белгия) (представители: B. Theeuwes и F. Pons, attorneys)

Ответник: Европейска служба за външна дейност

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на ръководителя на делегацията на ЕС в Афганистан, с което се разпорежда на членове на делегацията да напуснат хотела си и да се преместят в жилищния комплекс на ЕС

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, което се съдържа в електронно писмо от 11 януари 2011 г. на специалния представител на ЕС и ръководител на делегацията на ЕС в Афганистан и с което се разпорежда на жалбоподателя на 14 януари 2011 г. да се премести в жилищния комплекс в Кабул, Афганистан,

да се осъди ЕСВД да заплати разноските по свързаните с настаняването временни мерки,

да се осъди ЕСВД да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 10 000 EUR за причинените вреди и психологически стрес,

да се осъди ЕСВД да заплати съдебните разноски.

____________