2006. december 11-én benyújtott kereset - Marc Hartwig kontra az Európai Közösségek Bizottsága és Európai Parlament

(F-141/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marc Hartwig (Brüsszel, Belgium) (képviselő: T. Bontinck ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága és Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottsága és az Európai Parlament 2006. április 12-i, illetve 2006. március 27-i, ideiglenes alkalmazotti jogállásból tisztviselői jogállásba áthelyező egyedi határozatait;

a Közszolgálati Törvényszék az alpereseket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, miután néhány évig B*7 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottként dolgozott a Bizottságnál, sikerrel vett részt az Európai Parlament PE/34/B (B5/B4 besorolási fokozat) külső versenyvizsgáján. Ezután ugyanez az intézmény B*3 besorolási fokozatú próbaidős tisztviselővé nevezte ki, és azonnali hatállyal áthelyezte a Bizottsághoz, ahol szintén e besorolási fokozatba sorolták be.

Keresetében a felperes a személyzeti szabályzat 31. és 62. cikkének, valamint a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. és 2. cikkének megsértését állítja.

Emellett a felperes a bizalomvédelem elvének és a szerzett jogok fenntartása elvének megsértésére is hivatkozik.

____________