Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 septembrie 2009 - Joachim Behmer/Parlamentul european

(Cauza F-16/08)1

(Funcționari - Procedura de atribuire a punctelor de merit la Parlamentul European - Încălcarea obligației de motivare - Motivare prezentată în cursul procedurii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul european (reprezentanți: C. Burgos și R. Ignătescu, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se atribuie reclamantului două puncte de merit pentru anii 2004 și 2006

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunţe asupra fondului cauzei în măsura în care acțiunea este îndreptată împotriva Deciziei Parlamentului European din 4 iunie 2007 de atribuire a două puncte de merit pentru exercițiul 2004 domnului Behmer.

Anulează Decizia Parlamentului European din 26 iunie 2007 de atribuire a două puncte de merit pentru exercițiul 2006 domnului Behmer.

Obligă Parlamentul European să suporte propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Behmer.

Îl obligă pe domnul Behmer să suporte jumătate din propriile sale cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 116, 9.5.2008, p. 32.