Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 22.6.2011 – AD v. komissio

(Asia F-46/10)1

(Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AD (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä kotitalouslisä sillä perusteella, että kantajalla ja hänen kumppanillaan olisi mahdollisuus solmia laillinen avioliitto jäsenvaltiossa

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 246, 11.9.2010, s. 41.