4. novembril 2009 esitatud hagi - Ernotte versus komisjon

(Kohtuasi F-90/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Frédéric Ernotte (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Defalque)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Mõista komisjonilt hageja kasuks välja hagejale põhjustatud varaline ja mittevaraline kahju, mis tekkis sellest, kuidas käsitleti tema juhtumit tuvastamaks, et tema infarkti põhjustas õnnetus.

Hageja nõuded

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 96 579,175 eurot (millele lisandub alates 1. jaanuarist 2006 viivis, mis on kaks punkti suurem kui Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute suhtes kehtestatud määr) varalise kahju eest, mis tal tekkis sellest, et komisjon käsitles ükskõikselt ja ebamõistlikult kaua tema juhtumit tuvastamaks, et tema 28. augusti 2002. aasta infarkti põhjustas õnnetus;

määrata hagejale põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks esialgselt hinnatud ex aequo et bono summana välja 5000 eurot, mida võib menetluse kõigus suurendada või vähendada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________