Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2013 – CA v. Komise

(Věc F-60/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Popis uplatněných žalobních důvodů – Zjevně nepřípustná žaloba“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CA (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Guerrieri Ciaceri, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o nepřiznání žalobkyni šesti bodů v rámci povyšovacího řízení v roce 2011, a žádost o přidělení bodů nezbytných pro její povýšení do platové třídy AST2 se zpětným účinkem

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

CA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 243, 11.8.2012, s. 34.