Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsus – Dôvera zdravotná poist'ovňa vs. komisjon

(kohtuasi T216/15)

Riigiabi – Ravikindlustusasutused – Kapitali suurendamine, võlgade tagasimaksmine, subsiidiumid ja riskide tasakaalustamise kava – Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine – Mõiste „riigiabi“ – Mõiste „ettevõtja ja majandustegevus“ – Solidaarsuspõhimõte – Riigi kontroll – Majandustegevus – Kvaliteedikonkurents – Kasumi kavandamine, kasutamine ja jaotamine – Õigusnormi rikkumine – Hindamisviga

1.      Riigiabi – Mõiste – Õiguslik tähendus – Tõlgendamine objektiivsete asjaolude alusel – Kohtulik kontroll – Ulatus

(ELTL artikli 107 lõige 1)

(vt punkt 40)

2.      Riigiabi – Mõiste – Meetmed, millega antakse avaliku sektori tervisekindlustusandjatele rahalisi eeliseid – Hõlmamine – Tingimus –Tervisekindlustustegevuse majanduslik laad – Hindamiskriteeriumid –Tervisekindlustusandjate võimalus kavandada, kasutada ja jaotada oma kasumist – Pakkumuse kvaliteedi ja ulatuse vahel teatava konkurentsi olemasolu – Kasumit taotlevate ettevõtjate osalemine

(ELTL artikli 107 lõige 1)

(vt punktid 45–71)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsus (EU) 2015/248 meetme SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) kohta, mida Slovaki Vabariik rakendas ettevõtjate Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) suhtes (ELT 2015, L 41, lk 25).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsus (EU) 2015/248 meetme SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) kohta, mida Slovaki Vabariik rakendas ettevõtjate Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) suhtes.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt lisaks välja Dôvera zdravotná poist’ovňa, a. s. ja Union zdravotná poist’ovňa a. s. kohtukulud.

3.

Jätta Slovaki Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.