2013 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Doyle prieš Europolą

(Byla F-103/12)1

(Viešoji tarnyba – Europolo personalas – Sutarties neatnaujinimas – Atsisakymas pasirašyti neterminuotą sutartį – Panaikinimas Bendrajame Teisme – Bendrojo Teismo sprendimo įgyvendinimas)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Margaret Doyle (Nordveikerhautas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų W. J. Dammingh ir N. D. Dane

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas), atstovaujamas D. Neumann ir D. El Khoury, advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti Europolo sprendimą, priimtą įgyvendinant 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje Doyle prieš Europolą, F-37/09, kuriuo Europolas suteikė ieškovei vienkartinę sumą, kuria siekiama kompensuoti jai sprendimu, kuris buvo panaikintas minėtu teismo sprendimu, padarytus nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2011 m. lapkričio 28 d. Europos policijos biuro sprendimą skirti M. Doyle 3 000 eurų sumą įgyvendinant 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo Sprendimą Doyle prieš Europolą (F–37/09).

Europos policijos biuras padengia savo ir M. Doyle patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 26, 2013 1 26, p. 70.