Prasība, kas celta 2011. gada 21. jūlijā - ZZ/Komisija

(lieta F-70/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim; precīzāk - šī ziņojuma daļu, ko par šo pašu laikposmu ir sagatavojis Eurostat;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________