2006 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Manté prieš Tarybą

(Byla F-87/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos Paskyrimų tarnybos (PT) sprendimą, kuriuo atsisakoma ieškovui išmokėti įsikūrimo pašalpą ir nurodoma ją sugrąžinti.

Priteisti iš atsakovės kaip turtinės žalos atlyginimą ieškovui sumokėti sumą, atitinkančią įsikūrimo pašalpos sumas, kurios bus sugrąžintos iki Pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos, kartu su pastarąją dieną galiojančios normos palūkanomis.

Priteisti iš atsakovės ieškovui kaip neturtinės žalos atlyginimą sumokėti simbolinį 1 eurą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, 2004 m. į Briuselį atvykęs kaip į Tarybą deleguotas nacionalinis ekspertas, vėliau tapo šios institucijos pareigūnu. Pastaroji, jam išmokėjusi įsikūrimo pašalpą, nusprendė, kad jis neturėjo teisės į minėtą pašalpą, ir nurodė ją sugrąžinti.

Ieškovas savo ieškinį grindžia trimis pagrindais dėl:

pirma, iš Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 5 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos išplaukiančios jo teisės į įsikūrimo pašalpą pažeidimo;

antra, iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 20 straipsnio 2 dalies ir 90 straipsnio 1 dalies kylančios pareigos motyvuoti pažeidimo;

trečia, Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų dėl to, kaip administracija turėtų susigrąžinti įsikūrimo pašalpą, pažeidimo.

____________