Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalsko) 21. decembra 2020 – B/O, P, OP, G, N

(vec C-691/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: B

Žalované: O, P, OP, G, N

Prejudiciálna otázka

Je vylúčenie spoločností so sídlom v inom členskom štáte z uplatnenia režimu stanoveného v článku 334 Código de Trabalho (Zákonník práce) na základe režimu stanoveného v článku 481 ods. 2 Código das sociedades comerciais (Zákonník o obchodných spoločnostiach) v rozpore s právom Európskej únie, konkrétne s článkom 18 ZFEÚ?

____________