Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Grecia/Comisia

(Cauza T-295/18)1

(„FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanţare – Cheltuieli efectuate de Grecia – Dezvoltare rurală – Ajutoare directe decuplate – Controale-cheie – Corecţii financiare forfetare”)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou și E. Chroni, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Triantafyllou și J. Aquilina, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE şi având ca obiect anularea parţială a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/304 a Comisiei din 27 februarie 2018 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO 2018, L 59, p. 3)

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 249, 16.7.2018.