2021 m. vasario 16 d. Amtsgericht Bremen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Byla C-96/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Bremen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: DM

Atsakovė: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Prejudicinis klausimas

Ar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES1 16 straipsnio l punktas turi būti aiškinamas taip, kad teisė atsisakyti sutarties vartotojui gali būti netaikoma ir tada, jei prekiautojas tik parduoda vartotojui teisę gauti paslaugą, susijusią su laisvalaikio veikla, o ne tiesiogiai teikia vartotojui tokią paslaugą?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).