Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 10 decembrie 2020 – L GmbH/FK

(Cauza C-672/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Korneuburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: L GmbH

Pârâtă: FK

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 trebuie interpretat în sensul că acest regulament se aplică unui pasager care s-a înregistrat online încă înainte de a ajunge la aeroport și care nu are bagaje care să necesite înregistrare; identifică întârzierea zborului pe panoul de afișaj al aeroportului, așteaptă informații suplimentare la poarta de îmbarcare, se informează la ghișeul operatorului de transport aerian cu privire la plecarea zborului rezervat; nu primește de la personalul pârâtei nicio precizare cu privire la plecarea zborului și la ora de decolare, nici o ofertă de redirecționare pe un zbor alternativ și, ca urmare a acestui fapt, rezervă el însuși un alt zbor către destinația sa finală, fără a se îmbarca pe zborul rezervat inițial ?

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretat în sensul că un operator de transport aerian nu este obligat să despăgubească pasagerul în temeiul articolului 7 din acest regulament atunci când ajunge la destinația finală a pasagerului cu o întârziere de 8 ore și 19 minute, ca urmare a faptului că aparatul de zbor a fost deteriorat de o descărcare electrică în timpul primului dintre cele trei zboruri anterioare; tehnicianul unei întreprinderi de întreținere mandatate de operatorul de transport aerian, chemat după aterizare, a găsit avarii minore („some minor findings”), care nu afectau însă funcționalitatea avionului; zborul de legătură care a precedat zborul anterior a fost efectuat; cu toate acestea, în cursul unei verificări premergătoare efectuării zborului (pre-flight-check) anterioare zborului în cauză, s-a dovedit că aparatul de zbor nu mai era pentru moment utilizabil; și, în consecință, în locul aparatului de zbor prevăzut inițial și deteriorat, operatorul de transport aerian a utilizat o aeronavă de înlocuire care a efectuat zborul cu o întârziere la plecare de 7 ore și 40 de minute?

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul privind drepturile pasagerilor trebuie interpretat în sensul că, printre măsurile rezonabile pe care trebuie să le ia operatorul de transport aerian se numără și aceea de a oferi pasagerului modificarea rezervării pentru un alt zbor, cu care acesta ar fi ajuns la destinația sa finală cu o întârziere de 5 ore (și, ca urmare a rezervării efectuate de el din proprie inițiativă, a ajuns și de facto), deși operatorul de transport aerian a efectuat zborul cu o aeronavă care a înlocuit-o pe cea care nu mai era utilizabilă, cu care pasagerul ar fi ajuns la destinația sa finală cu o întârziere de 8 ore și 19 minute?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).