Civildienesta tiesas 2010. gada 3. septembra rīkojums - Hecq/Komisija

(lieta F-53/10)

Tiesvedības valoda - franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________