Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 28. decembra 2020 – Paget Approbois SAS/Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S in Alpha Insurance A/S/Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Zadeva C-724/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljici kasacijske pritožbe: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Nasprotne stranke v postopku: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 292 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja, imenovane Solventnost II1 , razlagati tako, da se pravdni postopek v teku, ki ga je upnik iz naslova zavarovalnine za škodo vložil pri sodišču države članice, da bi se plačilo te zavarovalnine naložilo zavarovalnici v postopku prenehanja, ki se je začel v drugi državi članici, nanaša na sredstvo ali pravico, ki sta bila tej zavarovalnici odvzeta, v smislu tega besedila?

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali pravo države članice, v kateri je v teku pravdni postopek, ureja vse učinke postopka prenehanja na ta pravdni postopek?

Natančneje, ali ga je treba uporabljati v delu, v katerem:

–    določa, da začetek takega postopka povzroči prekinitev pravdnega postopka v teku;

–    je pogoj za nadaljevanje pravdnega postopka, da upnik med obveznosti zavarovalnice prijavi svojo terjatev iz naslova zavarovalnine in da se v postopek vključijo organi, pristojni za izvedbo postopka prenehanja, ter

–    je prepovedana naložitev plačila zavarovalnine, ker se v zvezi z zavarovalnino lahko samo še ugotovi njen obstoj in določi njen znesek?

____________

1 UL 2009, L 335, str. 1.