EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 15. jūnijā

Lieta F‑75/12

Daniel Wille
un
Bo Skovsboell

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Daniel Wille un Bo Skovsboell lūdz atcelt attiecīgi 2011. gada 21. novembra un 2012. gada 5. marta “lēmumus” par to izdienas gadu aprēķinu, kas ieskaitāmi Eiropas Savienības pensiju shēmā kā viņu pensijas tiesības, kas iegūtas agrāk citas shēmas ietvaros, un vajadzības gadījumā – Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas attiecīgi 2012. gada 19. aprīļa un 29. jūnija lēmumus, ar kuriem ir noraidītas viņu sūdzības par “lēmumiem”, ar kuriem ir noteikts minētais izdienas gadu ieskaits

Nolēmums      Prasību noraidīt. Daniel Wille un Bo Skovsboell sedz paši savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu, lai nodotu Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu, kas ir ticis paziņots ierēdnim, lai nodotu Eiropas Savienības pensiju sistēmai citas sistēmas ietvaros iegūtās pensijas tiesības, nerada saistošas tiesiskās sekas, kas tieši un tūlītēji ietekmē tā adresāta tiesisko stāvokli, būtiski mainot viņa tiesisko stāvokli. Tādējādi tas nav uzskatāms par nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē.

(skat. 18. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. punkts.