Sdělení v Úř. věst.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie), 1ère chambre civile, ze dne 17. února 2004 ve věci Société Lagardère Active Broadcast, právní nástupce společnosti Europe 1 communication SA proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten MBG, GVL SARL za přítomnosti Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europe 1 SA

(Věc C-192/04)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla rozsudkem Cour de cassation (Francie),1ère chambre civile, ze dne 17. února 2004 ve věci Société Lagardère Active Broadcast, právní nástupce společnosti Europe 1 communication SA proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten MBG, GVL SARL, za přítomnosti Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europe 1 SA, předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, která došla kanceláři Soudního dvora dne 26. dubna 2004.

Cour de cassation (Francie), 1ère chambre civile, žádá Soudní dvůr, aby rozhodl o následujících otázkách:

pokud rozhlasová vysílací společnost, která vysílá z území některého členského státu, používá k rozšíření přenosu svých programů na určitou část svých národních posluchačů vysílač, jenž se nachází v blízkosti, na území jiného členského státu a jehož je dceřinná společnost, jež je většinově vlastněná touto společností, koncesionářem, upravují právní předpisy tohoto druhého státu jediný spravedlivý poplatek stanovený v čl. 8 odst. 2 směrnice EHS 92/100 ze dne 19. listopadu 19921 a v článku 4 směrnice 93/83 ze dne 27. září 19932 za užití zvukových záznamů vydaných k obchodním účelům a obsažených v přenášených programech?

v případě kladné odpovědi, je původní vysílací společnost oprávněna odečíst od poplatku, který je po ní vyžadován z důvodu celkového příjmu sledovaného na vnitrostátním území, částky zaplacené svojí dceřinnou společností?

____________

1 - Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 346 ze dne 27.11. 1992, s. 61)

2 - Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých pravidel týkajících se autorských práv a práv souvisejících s autorským právem při satelitním vysílání a kabelovém přenosu (Úř. věst. L 248 ze dne 6.10. 1993, s. 15)