Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 - Antelo Sanchez a další v. Parlament

(Věc F-78/10)

"Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Pilar Antelo Sanchez (Brusel, Belgie) a další (zástupce: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: S. Seyr a K. Zejdová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného, které bylo převzato ve výplatních páskách žalobců a podle kterého se úprava jejich měsíční mzdy od července 2009 omezí pouze na zvýšení o 1,85 % v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Výrok usnesení

O žalobě F-78/10, Antelo Sanchez a další v. Parlament, není třeba rozhodnout.

Všichni účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 65.