Virkamiestuomioistuimen määräys 8.3.2012 – BE v. komissio

(Asia F-49/11)1

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 186, 25.6.2011, s. 36.