Žaloba podaná dne 26. září 2022 – Sophienwald v. EUIPO Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Věc T-597/22)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sophienwald AG (Vaduz, Lichtenštejnsko) (zástupce: J. Hellenbrand, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Rakousko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie Sw Sophienwald - Ochranná známka Evropské unie č. 13 448 981

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. července 2022 ve věci R 2113/2021-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení před Tribunálem, jakož i náhradu nákladů řízení před EUIPO.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 94 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení zákazu svévole.

____________