Žaloba podaná dne 15. prosince 2009 - Michail v. Komise

(Věc F-100/09)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Christos Michail (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Meidani, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá žádost o pomoc podaná podle článku 24 služebního řádu z důvodu psychického obtěžování, jehož byl údajně žalobce obětí.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 9. března 2009 o zamítnutí žádosti o pomoc podané podle článku 24 služebního řádu;

uložit Komisi náhradu nemajetkové újmy, která dosahuje částky 30 000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________