Personaldomstolens beslut av den 25 maj 2011 - AL mot parlamentet

(Mål F-93/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 328, 4.12.10