Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. prosinca 2020. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – HW, ZF, MZ/Allianz Elementar Versicherungs AG

(predmet C-652/20)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke

Tužitelji: HW, ZF, MZ

Tuženik: Allianz Elementar Versicherungs AG

Prethodno pitanje

Treba li odredbe članka 11. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1215/20121 tumačiti na način da se odnose samo na međunarodnu nadležnost država članica [Europske unije] ili na način da određuju i unutarnju (mjesnu) nadležnost suda na čijem području se nalazi prebivalište korisnika osiguranja?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40., SL 2016., L 202, str. 57.)