Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. července 2011 - Alari v. Parlament

(Věc F-38/11)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povyšování - Povyšovací řízení 2009 - Převedení mezi institucemi v průběhu povyšovacího řízení, v němž by byl úředník ve své původní instituci povýšen - Instituce příslušná k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gianluigi Alari (Bertrange, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Alves a M. Ecker, zmocněnci)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce v povyšovacím řízení 2009

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé žalobci.

____________

1 - Úř. věst. C 179, 18.6.2011, s. 22.