Avaliku Teenistuse Kohtu 11. märtsi 2011. aasta määrus – Kaskarelis versus komisjon

(kohtuasi F-24/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 161, 19.6.2010, lk 58.