Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra rīkojums – De Nicola/EIB

(lieta F-128/11) 1

Civildienests – EIB personāls – Novērtēšana – 2010. gada novērtējuma ziņojums – Apstrīdēšana – Iekšējās procedūras – Nosacījumi – Atteikšanās no prasības – Prasība – Interese celt prasību – Neesamība – Saprātīgs termiņš – Neievērošana – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda  itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis – L. Isola, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji – G. Nuvoli, T. Gilliams un A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt EIB elektroniskās vēstules un lēmumus, kas attiecas uz administratīvo procesu saistībā ar viņa snieguma novērtējumu 2010. gadā, otrkārt, atcelt EIB priekšsēdētāja lēmumu neuzsākt izlīguma procedūru Samierināšanas komisijā, treškārt, atcelt prasītāja ikgadējo novērtējumu attiecībā uz 2010. gadu, ciktāl viņam tajā nav piešķirts vērtējums “exceptional performance” vai “very good performance” un viņš nav izvirzīts paaugstināšanai amatā D funkciju grupā, un, visbeidzot, prasība piespriest EIB atlīdzināt viņam nodarīto morālo un mantisko kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

C. De Nicola sedz savus un atlīdzina Eiropas Investīciju bankas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 21. lpp.