Beroep ingesteld op 19 maart 2015 – ZZ/Europol

(Zaak F-45/15)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: J-J. Ghosez, advocaat)

Verwerende partij: Europese politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de verwerende partij om geen gehoor te geven aan verzoekers verzoek om hem een overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het stilzwijgend besluit van de verwerende partij van 31 mei 2014 en het besluit tot afwijzing van verzoekers klacht van 22 december 2014 waarbij is geweigerd om hem een overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven;

dientengevolge en primair, voor recht verklaren dat verzoeker na afloop van zijn huidige overeenkomst door Europol een overeenkomst voor onbepaalde tijd zal worden aangeboden;

subsidiair, indien mocht blijken dat alleen rekening moest worden gehouden met de enige overeenkomst die krachtens de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) is gesloten, voor recht verklaren dat verzoeker na afloop van zijn huidige overeenkomst door Europol een tweede overeenkomst voor bepaalde tijd krachtens de RAP zal worden aangeboden;

de verwerende partij verwijzen in alle kosten.