Tužba podnesena 5. studenoga 2020. – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (trostruki zavojiti sir)

(predmet T-662/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turska) (zastupnik: M. Schork, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bugarska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: tužitelj pred Općim sudom

Predmetni sporni dizajn: međunarodna registracija dizajna u kojoj je naznačena Europska unija br. DM/080641-0002 (trostruki zavojiti sir u žutoj boji)

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. kolovoza 2020. u predmetu R 1925/2019-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije zahtjev druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem za proglašenje ništavosti u odnosu na spornu međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena Europska unija br. DM/080641-0002;

naloži snošenje troškova EUIPO-u.

Tužbeni razlozi

povreda članka 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002;

povreda članka 7. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002.

____________