2014 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (penktoji) nutartis byloje (Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sandy Siewert ir kt. / Condor Flugdienst GmbH

(Byla C-394/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Procedūros reglamentas – 99 straipsnis – Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – Ilgam laikui atidėtas skrydis – Keleivių teisė į kompensaciją – Oro vežėjo atleidimo nuo pareigos išmokėti kompensaciją sąlygos – Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ – Per ankstesnį skrydį įlaipinimo trapo pažeistas orlaivis)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Rüsselsheim

Šalys

Ieškovės: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Atsakovė: Condor Flugdienst GmbH

Rezoliucinė dalis

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad įvykis, kaip antai pagrindinėje byloje oro uosto įlaipinimo trapo ir orlaivio susidūrimas, negali būti kvalifikuojamas kaip „ypatinga aplinkybė“, atleidžianti oro vežėją nuo pareigos išmokėti keleiviams kompensaciją dėl šio orlaivio vykdomo skrydžio atidėjimo ilgam laikui.

____________

1 OL C 372, 2014 10 20.