Beroep ingesteld op 11 juli 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-22/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Pecyna, advocaat)

Verwerende partij: Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker aan te werven op grond dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/207/11

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de eenheid B.2 van het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid van de Europese Commissie van 26 september 2012 waarbij is geweigerd om verzoeker op grond van de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/207/11 aan te werven bij de Commissie (ESTAT) en waarbij een commentaar aan de reservelijst van dat vergelijkend onderzoek is toegevoegd om de diensten van de Commissie ervan op de hoogte te stellen dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van dat vergelijkend onderzoek;

indien nodig, nietigverklaring van het besluit van de directeur van DG HR.D.2 van de Europese Commissie tot afwijzing van de klacht die ZZ op 25 februari 2013 heeft ingediend (nr. Rl696/12);

verwijzing van de Commissie in de kosten.