Beroep ingesteld op 25 juni 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-65/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker ten behoeve van de zoon van zijn echtgenote, geboren uit een eerder huwelijk, geen gezinstoelage te geven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 17 augustus 2011 tot afwijzing van verzoekers verzoek van 20 juli 2011 om verkrijging, ten behoeve van de zoon van zijn echtgenote, van een gezinstoelage alsmede van de andere voordelen en jaarlijkse reiskosten;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van zijn klacht van 13 maart 2012;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.