Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     28 päivänä helmikuuta 2002

asiassa T-598/97, British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd ym. vastaan Euroopan unionin neuvosto1

    (Polkumyynti ( Kumoamiskanne ( Tutkimatta jättäminen)

    (Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Asiassa T-598/97, British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd, kotipaikka Leicester (Yhdistynyt kuningaskunta), Clarks International Ltd, kotipaikka Somerset (Yhdistynyt kuningaskunta), Deichmann-Schuhe GmbH & Co Vertriebs KG, kotipaikka Essen (Saksa), Groupe André S.A., kotipaikka Pariisi (Ranska), Reno Versandhandel GmbH, kotipaikka Thaleischweiler-Froschen (Saksa), ja Leder & Schuh AG, kotipaikka Graz (Itävalta), edustajinaan solicitor A. Bell ja solicitor M. Powell, prosessiosoite Luxemburgissa, joita tukee Foreign Trade Association (FTA), edustajanaan asianajaja B. Sheridan, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan unionin neuvosto (asiamiehinään S. Marquardt, H.-J. Rabe ja G. Berrisch), jota tukevat Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään V. Kreuschitz, S. Meany ja N. Khan) ja Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), edustajinaan asianajajat P. Vlaemminck, J. Holmens ja L. Van Den Hende, prosessiosoite Luxemburgissa, jossa kantajat vaativat yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen sellaisten Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevien jalkineiden tuonnissa, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta, sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 29 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2155/97 (EYVL L 298, s. 1), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (laajennettu neljäs jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Mengozzi sekä tuomarit R. García-Valdecasas, V. Tiili, R. M. Moura Ramos ja J. D. Cooke, kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González, on antanut 28.2.2002 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Kanne jätetään tutkimatta.

2)Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, lukuun ottamatta Foreign Trade Associationin väliintuloon liittyviä kuluja, ja Confédération européenne de l'industrie de la chaussurelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)Foreign Trade Association vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan neuvostolle sen väliintulosta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

4)Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EYVL C 55, 20.2.1998.