Sag anlagt den 16. marts 2009 - Wagner-Leclercq mod Rådet

(Sag F-24/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse offentliggjort ved Meddelelser til Personalet nr. 75/08 af 24. april 2008 om udfærdigelse af listen over tjenestemænd i ansættelsesgruppe AST (karriereforløb I-11), der blev foreslået forfremmet i 2008.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse offentliggjort ved Meddelelser til Personalet nr. 75/08 af 24. april 2008 om udfærdigelse af listen over tjenestemænd i ansættelsesgruppe AST (karriereforløb I-11), der blev foreslået forfremmet i 2008, annulleres.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens klage.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________