Kanne 3.2.2009 -Moschonaki v. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

(Asia F-10/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chrysanthe Moschonaki (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan valitus henkilöstöosaston esimiehen harjoittamasta häirinnästä, ja toisaalta vastaajan velvoittamisesta korvaamaan kärsityt vahingot kantajalle.

Vaatimukset

säätiön johtajan 28.2.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla hylättiin valitus henkilöstöosaston esimiehen harjoittamasta häirinnästä

säätiön 24.10.2008 tekemä kantajan 90 artiklan 2 kohdan nojalla 27.6.2008 tekemän valituksen hylkäävä nimenomainen päätös on tarvittaessa kumottava

säätiö on velvoitettava maksamaan kantajalle väliaikaisesti arvioidun 100 000 euron suuruisen korvaus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________