Virkamiestuomioistuimen määräys 4.6.2009 - Locchi v. komissio

(Asia F-78/08)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 301, 22.11.2008, s. 66.