Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. novembri 2008. aasta otsus - Traore versus komisjon

(Kohtuasi F-90/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Teade vaba ametikoha kohta - Hageja kandidatuuri tagasilükkamine - Teisele ametikohale määramine - Teenistuse huvid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega lükati tagasi hageja kandidatuur nii Togo delegatsiooni ajutise asjuri ametikohale kui ka delegatsiooni operatsioonide juhi ametikohale Tansaanias - Nõue tühistada otsused teiste kandidaatide nimetamise kohta nendele ametikohtadele - Kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

1.    Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni koostöötalituse EuropeAid direktori 12. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi A. Traore kandidatuur komisjoni delegatsiooni operatsioonide juhi ametikohale Tansaanias ning otsus S-i nimetamise kohta sellele ametikohale.

2.    Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.    A. Traore kannab poole oma kohtukuludest.

4.    Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja pool A. Traore kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 269, 10.11.2007, 72.