Acțiune introdusă la 9 iulie 2010 - Verheyden/Comisia

(Cauza F-54/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Luc Verheyden (Angera, Italia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului care urmărește să obțină un tratament egal cu cel acordat reclamanților în cauzele F-5/05 și F-7/05.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii introduse de reclamant la 16 iulie 2009;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei explicite de respingere a reclamației introduse de reclamant la 28 decembrie 2009, adoptată la 29 martie 2010;

obligarea Comisiei la plata sumei de 3 000 de euro cu titlu de despăgubiri;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________