VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

4 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-142/07

Magdalena Kaminska

vastaan

Euroopan unionin alueiden komitea

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Magdalena Kaminska, joka työskenteli alueiden komitean ylimääräisenä toimihenkilönä 16.8.2004–30.11.2004 välisenä ajanjaksona sekä sen jälkeen saman toimielimen väliaikaisena toimihenkilönä 1.12.2004–31.8.2005 ja lopuksi 16.4.2006–30.9.2007, vaatii pääasiallisesti Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyä päivärahaa, jota on kieltäydytty myöntämästä hänelle osalta sitä ajanjaksoa, jonka kuluessa hän oli väliaikainen toimihenkilö kyseisessä toimielimessä.

Ratkaisu: Asia F-142/07, Kaminska vastaan alueiden komitea, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Alueiden komitea maksaa kiinteämääräisen hyvityksen 11 000 euroa kantajalle, joka luopuu sitä vastaan kaikista vaatimuksista, mukaan luettuina oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset. Samalla vahvistetaan, että kantaja luopuu myös virkamiestuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan asiassa Kaminska vastaan alueiden komitea (F‑142/07 AJ) 27.11.2008 antaman määräyksen, jossa hänelle myönnettiin osittain maksuton oikeudenkäynti, täytäntöönpanosta.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)