2022. március 29-én benyújtott kereset – Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-224/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselő: J. Rodríguez de la Rúa Puig, meghatalmazott)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg Tanács (EU) 2022/110 rendelete (2022. január 27.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról szóló, 2022. január 27-i (EU) 2022/110 rendeletet1 abban a részében, amelyben az a következőket rögzíti: (i) a III. melléklet c) pontjában szereplő, a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) vonatkozásában a vonóhálós hajók számára megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés az Alborán-tengeren, a Baleár-szigeteken, Észak-Spanyolországban és az Oroszlán-öbölben (GFCM 1, 2, 5, 6 és 7); és (ii) a vörös garnéla (Aristeus antennatus) kifogható mennyiségének korlátai az Alborán-tengeren, a Baleár-szigeteken, Észak-Spanyolországban és az Oroszlán-öbölben (földrajzi alterületek1, 2, 5, 6 és 7);

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap:

A szürke tőkehal és a bajuszos vörösmárna vonatkozásában a vonóhálós hajók számára az 1, 2, 5, 6 és 7 földrajzi alterületek (a továbbiakban: GFCM) tekintetében megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés rögzítése:

1)    nem igazolt a 2019/1022 rendelet1 ’7. cikke (5) bekezdésének előírásai értelmében, mivel nem került meghatározásra, melyek azok a tudományos szakvélemények, amelyek szerint egy adott állomány esetében jelentős mennyiségeket fogtak ki

2)    másodlagosan: (i) ellentétes a 2019/1022 rendelet 7. cikkének 85) bekezdésével, mivel a Spanyol Királyság által megvizsgált tudományos véleményekből nem tűnik ki jelentős mennyiségek kifogása; és (ii) aránytalan, mivel nyilvánvalóan alkalmatlan a 2019/1022 rendelet célkitűzésének megvalósítására, tekintettel arra, hogy nem tartja tiszteletben sem a tudományos véleményt, sem a közös halászati politika koherens fejődését hármas, környezeti, gazdasági és társadalmi dimenziójában, továbbá az nem szükséges, mivel léteznek más, már bevezetett alternatív eszközök e cél eléréséhez (tilalom és a vonóhálók szelektivitásának növelése)

Második jogalap:

Egyedi felső határ rögzítése a vörös garnéla tekintetében a Földközi-tengeren az 1, 2, 5, 6 és 7 GFCM tekintetében

1)    nem igazolt a 2019/1022 rendelet 7. cikke (3) bekezdése b) pontjának előírásai értelmében, mivel nem került meghatározásra, melyek azok a tudományos vélemények, amelyekből e védelmi intézkedés szükségessége következik;

2)    másodlagosan: (i) ellentétes a 2019/1022 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjával, mivel az intézkedés alkalmazását nem írja elő az említett rendelet, és a Spanyol Királyság által vizsgált tudományos véleményekből nem következik e védelmi intézkedés elfogadásának szükségessége: és (ii) aránytalan, mivel nyilvánvalóan alkalmatlan a 2019/1022 rendelet célkitűzésének elérésére, tekintettel arra, hogy nem tartja tiszteletben a tudományos vélemény követelményét, és más védelmi intézkedésekkel párhuzamosan kerül alkalmazásra; továbbá az nem szükséges, mivel léteznek más, már bevezetett alternatív eszközök e cél eléréséhez (tilalom és a vonóhálók szelektivitásának növelése).

____________

1     Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról szóló, 2022. január 27-i tanácsi rendelet (HL 2022. L 21., 165. o.).

1     A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról és az 508/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2019. L 172., 1. o.).