Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2008. gada 6. marta rīkojums - Tiralongo/Komisija

(lieta F-55/07) 1

Civildienests - Bijušais pagaidu darbinieks - Prasība - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana -Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giuseppe Tiralongo, Ladispoli (Itālija) (pārstāvji - F. un R. Sciaudone un S. Frazzani, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets

Materiālā un morālā kaitējuma, kas it kā tika nodarīts prasītājam sakarā ar Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai nelikumīgu darbību, saistītu it īpaši ar viņa pagaidu darbinieka līguma pagarināšanu, atlīdzināšanas piespriešana Eiropas Kopienu Komisijai

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV L 183 04.08.07., 43. lpp.