AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. július 2.

F‑64/12. DEP. sz. ügy

Guillermo Martinez Erades

kontra

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

„Közszolgálat – Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy:      Az eljárási szabályzat 92. cikke alapján megtérítendő költségek megállapítására irányuló kérelem, amelyben G. Martinez Erades a költségeknek az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §‑a alapján történő megállapítása iránti jelen kérelmével a Közszolgálati Törvényszékhez fordult.

Határozat:      G. Martinez Erades számára az Európai Külügyi Szolgálat által az F‑64/12. sz. ügy alapján megtérítendő költségek összege 5700 euró, az esetlegesen ezen összeget terhelő héával növelve. Valamennyi fél maga viseli a költségek megállapítására irányuló jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségeit.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – A feleknél szükségszerűen felmerült költségek – A költségek valódiságának megállapítására alkalmas igazolások bemutatása

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – Hozzáadottérték‑adó – Bennfoglaltság nem adóalany esetében

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

3.      Bírósági eljárás – Költségek – Megtérítendő költségek – A költségek megállapítására irányuló eljárással kapcsolatban felmerült költségek – Okafogyottság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 86. és 92. cikk)

1.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 91. cikkének b) pontjából következik, hogy a megtérítendő költségek egyrészt a Közszolgálati Törvényszék előtt az eljárással kapcsolatban felmerült, másrészt a szükségszerű költségekre korlátozódnak.

Kétségtelen, hogy a felperesnek feladata az azon költségek valódiságának megállapítására alkalmas igazolások benyújtása, amelyek megtérítését kéri, ugyanakkor abból, hogy a keresetlevelet ügyvéd nyújtotta be, valamint hogy a felek között létrejött egyezséget követően az ügyvéd benyújtott egy, a keresettől való elállásra vonatkozó iratot, az a következtetés vonható le, hogy ez az ügyvéd ténylegesen elvégezte a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárással összefüggésben szükséges eljárási cselekményeket és teljesítette ezeket a szolgáltatásokat. E körülmények között a Közszolgálati Törvényszék meghatározhatja, hogy milyen mértékben lehet kérni a költségek viselésére kötelezett féltől azon költségeket, amelyek megfizetését valamely fél ügyvédje követeli.

(lásd a 16., 20. és 21. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑14/08. DEP. sz., X kontra Parlament ügyben 2009. november 10‑én hozott végzésének 21. pontja; az F‑92/09. DEP. sz., U kontra Parlament ügyben 2011. november 8‑án hozott végzésének 37. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat, valamint az F‑5/08. DEP. sz., Brune kontra Bizottság ügyben 2012. március 22‑én hozott végzésének 19. pontja.

2.      A hozzáadottérték‑adó megfizetésére nem köteles felperes nem rendelkezik az ügyvédje által kiszámlázott szolgáltatások tekintetében megfizetett ilyen adó megtérítésére irányuló lehetőséggel. Ily módon az ő esetében a szükségszerűnek tekintett tiszteletdíjak tekintetében esetlegesen megfizetett hozzáadottérték‑adó a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 91. cikkének b) pontja értelmében vett, az eljárással kapcsolatban felmerült költségnek minősül.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑7/98. DEP., T‑208/98. DEP. és T‑109/99. DEP. sz., De Nicola kontra EBB egyesített ügyekben 2004. július 8‑án hozott végzésének 37. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑50/09. DEP. sz., Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság ügyben 2012. október 25‑én hozott végzésének 31. pontja.

3.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának a költségek vitatásáról szóló 92. cikke – az említett szabályzat 86. cikkével ellentétben – nem írja elő, hogy a költségekről az eljárást befejező ítéletben vagy végzésben határozni kell. Ha ugyanis a Közszolgálati Törvényszék – az eljárási szabályzat 92. cikke értelmében – határozatot hozna az alapeljárás költségeinek vitatásáról, és külön határozna a vitatásra irányuló ezen utóbbi eljárással összefüggésben felmerülő újabb költségekről, akkor adott esetben ismét hozzá fordulnának az újabb költségek újabb vitatása céljából.

Nem kell tehát külön határozni a költségek meghatározására irányuló, a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségekről és tiszteletdíjakról. Mindazonáltal a Közszolgálati Törvényszék feladata, hogy a megtérítendő költségek meghatározása során a költségek megállapításáról szóló végzés elfogadásának időpontjáig az ügy összes körülményét figyelembe vegye.

(lásd a 33–35. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑12/10. DEP. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2012. december 12‑én hozott végzésének 49. pontja; a fent hivatkozott U kontra Parlament ügyben hozott végzés 65. pontja.