Tožba, vložena 1. julija 2010 - Bermejo Garde proti EESO

(Zadeva F-51/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Moises Bermejo Garde (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predmet in opis spora

Po eni strani, razglasitev ničnosti razpisa prostega delovnega mesta ESO št. 43/09 za zaposlitev direktorja Direkcije za splošne zadeve ter vseh odločitev, sprejetih na podlagi tega razpisa prostega delovnega mesta. Po drugi strani naj se toženi stranki naloži, da tožeči stranki plača odškodnino.

Predlogi tožeče stranke

Razpis prostega delovnega mesta ESO št. 43/09 za zaposlitev direktorja Direkcije za splošne zadeve naj se razglasi za ničnega;

vse odločitve, sprejete na podlagi razpisa prostega delovnega mesta ESO št. 43/09, naj se razglasijo za nične;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v znesku 1000 EUR;

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naj se naloži plačilo stroškov.

____________