Sag anlagt den 3. oktober 2008 - Ackerman m.fl. mod EIB

(Sag F-79/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Lucie Ackerman (Strasbourg, Frankrig) m.fl. (ved avocat L. Lévi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgernes pensionsopgørelser fra februar 2008, i det omfang der deri kun anvendes en årlig pensionsjustering for 2007 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008, og ikke fra 1. juli 2007, og følgelig tilpligtes EIB at betale restbeløbet af pensionen, der svarer til anvendelsen af den årlige justering for 2007, restbeløbet af den pension, der svarer til konsekvenserne af anvendelsen af den årlige justering for 2007 på den pension, der skal udbetales fra januar 2009, med tillæg af morarenter af restbeløbet af de skyldige pensionsbeløb, indtil fuldstændig betaling heraf.

Sagsøgernes påstande

Sagsøgernes pensionsopgørelser fra februar 2008 annulleres, for så vidt der heri kun anvendes en årlig pensionsjustering for 2007 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 200, og ikke fra den 1. juli 2007, og om fornødent annulleres et notat dateret den 13. februar 2008, som EIB tilsendte sagsøgerne.

EIB tilpligtes at betale i) restbeløbet af den pension, der svarer til anvendelsen af den årlige justering for 2007, dvs. en forhøjelse med 2,2% for perioden fra den 1. juli 2007 til den 31. december 2007, ii) restbeløbet af den pension, der svarer til konsekvenserne af anvendelsen af den årlige justering for 2007 på den pension, der skal udbetales fra januar 2009, iii) morarenter af de skyldige pensionsbeløb, indtil fuldstændig betaling heraf. De morarenter, der anvendes, skal beregnes på grundlag af den sats, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank for de vigtigste refinansieringstransaktioner, som finder anvendelse i den pågældende periode, forhøjet med tre procentpoint.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________