2006. július 24-én benyújtott kereset - Caló kontra Bizottság

(F-79/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Eurostat Főigazgatóság főigazgatója által hozott, egyrészt a főigazgatóság átszervezése céljából az igazgatók besorolásának megváltoztatásra vonatkozó jogi aktusokra, másrészt a felperes azon kérelmének elutasítására vonatkozó határozatát, amelyben az egyik betöltetlen vagy valószínűleg megüresedő igazgatói állásra történő kinevezését kérte;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - aki az alperes tisztviselője - miután az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt megtámadta egyrészt a főigazgatóságán főtanácsosként történő áthelyezéséről szóló határozatot1, másrészt az ugyanezen főigazgatóságon egy igazgatói állásra benyújtott jelentkezését elutasító határozatot2 - jelen keresetében vitatja az alperes által az Eurostat Főigazgatóság átszervezése során hozott azon határozatokat, amelyben elutasították a COM/2006/164 álláshirdetésben meghirdetett igazgatói állásra való jelentkezését, és amelyben erre az állásra egy másik jelöltet neveztek ki.

Keresetének alátámasztására a felperes előadja i) az indokolási kötelezettség megsértését, ii) a személyzeti szabályzat 27. cikkének megsértését, valamint iii) az A1 és A2 besorolási csoport betöltésére vonatkozóan az alperes által 1999. szeptember 18-án elfogadott - a felsővezetők alkalmazási politikájára vonatkozó, az alperes által 2004. október 26-án elfogadott összefoglaló dokumentumban kifejtett és megerősített - szabályok megsértését.

____________

1 - T-118/04. sz. ügy (HL C 118., 2004.4.30., 47. o.)

2 - T-134/04 (HL C 146., 2004.5.29., 6. o.)