23. detsembril 2008 esitatud hagi - Katrakasas versus komisjon

(Kohtuasi F-103/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicolas Katrakasas (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi, M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/116/08 konkursikomisjoni otsus, millega keelduti hagejat kandmast konkursi kirjalikele eksamitele lubatud kandidaatide nimekirja ja ühtlasi ka kõik sellele järgnevad otsused, nende hulgas reservnimekiri ja kõik otsused ametisse nimetamise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada konkursi EPSO/AD/116/08 konkursikomisjoni 23. septembri 2008. aasta otsus, millega keelduti hagejat kandmast konkursi kirjalikele eksamitele lubatud kandidaatide nimekirja;

tühistada kõik 23. septembri 2008. aasta otsusele järgnevad otsused, nende hulgas reservnimekiri ja kõik otsused ametisse nimetamise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________